Robert en Nicole Westerveld 

MyMinistry Blog: 

Sending Country:  Netherlands

Serving In:  Papua New Guinea

Sending Church:

Ministry:  Yagwoia church planters

 Send a note to the missionary below:

 
 

Hoe kan ik geven ?

Giften kunnen gegeven worden op banknummer NL32ABNA0556542819 Neem voor lijfrenteschenkingen , legaten en erfstellingen contact op met uw notaris of onze boekhouder via finance-nl@ntm.org.

Hoe worden de zendingswerkers betaald? Zendelingen krijgen al hun ondersteuning door een achterban die bestaat uit één of meerdere gemeentes, familie en vrienden. Hun financieën kunnen via NTM lopen waardoor ze belasting aftrekbaar zijn doordat NTM een ANBI status heeft.

Hoe worden de leiders betaald? Hun zijn niet gesalarieerd en op gelijke wijze volkomen afhankelijke van een achterban die hun ondersteund.

Welke deel van mijn giften gaat daadwerkelijk naar de zendingswerker(s)? Wij brengen geen percentage voor “overhead” of salarisen van leiders in rekening om dat af te trekken van de giften voor zendingswerkers. Dus wat u geeft voor de zendingswerker stuurt NTM-NL ook 100 % door.

Maar hoe worden dan de kantoorkosten, publikaties, zendingsdagen en reizen ten behoeve van de voortgang van de zendings bekostigd? Deze worden bekostigd door hiervoor bestemde giften.

Helpt NTM op de zendingsvelden met projecten? Ja, als hiervoor voldoende financieeen zijn door hiervoor bestemde giften kunnen we met projecten helpen. Vooral die projecten die het gemeente stichtend werk ondersteunen. Zie hiervoor verder het verslag over projecten van het afgelopen jaar.