Waarom zou ik voor NTM kiezen?


De meeste zendelingen gaan uit dmv zogenaamde ‘zendende organisaties’. Hoe maakt U/jij en Uw/jou kerk daar in een keuze? Hier volgen een paar redenen waarom je NTM zou kunnen kiezen;

A biblical goal

Jezus heeft ons geroepen om discipelen te maken onder alle mensen, letterlijk, van ELKE bevolkingsgroep. (Matheus 28:19) De gemeente in Handelingen geloofde dat dit betekende gemeentes te stichten onder tot nu toe nog onbereikten groepen mensen. Paulus had het verlangen om daar heen te gaan waar het Evangelie nog niet eerder gepredikt was. (Romeinen 15:20) Ook al is de wereld veranderd sinds de tijd in Handelingen, het Woord van God is niet veranderd, en er zijn nog steeds 2.500  groepen die nog niet het Evangelie hebben gehoord. Als je vindt dat het bereiken van deze mensen een prioriteit moet hebben voor God’s kinderen dan is New Tribes Mission een goede keus want het bereiken van deze mensen is onze focus.

Effective ministry


Je legt je leven in Zijn hand, de gemeente gaat bidden en ondersteunen, dus je wilt deel gaan uitmaken van een effectieve bediening.

Als je werkt met NTM dan zul je deel zijn van gemeente stichtend werk dmv geteste methodes en een wel doordacht model van hoe een volwassen kerk er uit moet zien. Gemeente stichters werken in de bestaande cultuur en taal zodat de boodschap helemaal goed begrepen kan worden. Ook wordt het onderwijs gegeven op basis van stap voor stap chronologische Bijbel lessen zoals God het zelf aan ook ons heeft geopenbaard.

NTM gelooft dat God heeft geleid in het ontwikkelen van deze werktuigen en methodes. Het is door genade dat gemeenten zijn gesticht en groeiende zijn in geloof en genade en die op hun beurt ook weer het Evangelie verder verspreiden.

Training

Als je vandaag de mogelijkheid krijgt om een kerk te stichten in een onbereikte bevolkings groep, zou je weten waar te beginnen? Hoe om te gaan met alle uitdagingen aan de horizon? En hoe weet je wanneer de taak klaar is?

NTM heeft een gespecialiseerde opleiding omdat het planten van kerken onder mensen die absoluut geen besef hebben van God en de Bijbel een lang en moeilijk process is. Doorgewinterde zendelingen geven U/jij practische lessen . Je opleiding stopt niet in het klas lokaal maar het gaat U/jou brengen naar nog onbereikte bevolkings groepen.

Teamwork

Team werk begint met je gemeente. NTM helpt kerken om zendelingen te bekwamen en uit te zenden en betrekt ook de leiders van de gemeente in het process. Daarom is het belangrijk om NU met de leiders van de gemeente te spreken over het ‘zendeling worden’. Als je nog geen gemeente hebt dan is dat de plaats om te beginnen. De gemeente waartoe je behoort gaat iemand van henzelf uitzenden om weer een andere gemeente op te richten.

Als New Tribes Mission een goede plaats is voor jou en gemeente zul je van het volgende gebruik kunnen maken:

  • Toegang tot training voor je uitgaat en ook daarna als je werkt op het veld.
  • Mede team genoten zullen voor je invallen als je ziek of op verlof bent.
  • Leiders die naar je omzien in het geestelijke en lichamelijke aspect.

Freedom to focus on your ministry

Je zult deel uitmaken van een network van zendelingen in je eigen land en ook op het veld. Zij zullen je helpen met de nodigen administratieve handelingen, onderwijs voor je kinderen, technisch advies, voorzien in flight service, inkopen van alles wat je nodig hebt en je adviseren en helpen/voorzien in wat nodig is in het presenteren van je bediening als je op verlof bent. Dit alles helpt je om goed te kunnen focussen op het eigelijke werk.

Welke richting je ook gaat inslaan, volg de Heer in wat Hij voor je heeft. Dit is een grote beslissing dus doe goed onderzoek! Vraag de nodige vragen en ga in discussie, maar boven alles, volg hoe God je leidt.

Learn more about becoming a skilled associate or a career missionary.

Still have questions about New Tribes Mission?

Contact the Connection Center:
800.856.6053
connect@ntm.org
New Tribes Mission
Connection Center
1000 East First Street
Sanford, Florida 32771