Omschrijving voor giften


GEPLAATST OP 13/01/2016NTM Nederland ondersteunt de volgende projecten en de daaraan verbonden veldwerkers.
U kunt een Algemene gift overmaken onder vermelding van “code 400 ALG” of de gift nader specificeren voor een project, door een van onderstaande codes met kenmerk te gebruiken. Vermeld in uw omschrijving dan “Code XX AAA”, waarbij XX staat voor de code en AAA voor het kenmerk.
NTM zorgt dat uw gift dan bij het juiste project terecht komt.

Projectomschrijving  Code(XX) Kenmerk(AAA)
     
Nederland    
Algemene gift NTM 400 ALG
Coördinatie Nederland 10 NWG
Projectfonds Kort Verband 3901 KV
Projectfonds Calamiteiten 3910 CAL
Projectfonds PR 3930 PR
Projectfonds behoeft(ig)en 3940 BHF
     
Brazilie    
Onderwijs Brazilie 34 FTDS
Vervoer Brazilie 3906 AUT
Onderwijs en onderhoud Brazilie 39 RRJ
Transport West Brazilie 3905 BT
Summit Brazilie 3911 DAK
     
Burkina Faso    
Bijbelvertaalwerk BF/NL 17 JDG
     
Cambodja    
Training Cambodja 22 MMB
Opvang en steun Cambodja 3909 EV
     
Canada    
Training Canada 50 DNN
     
Colombia    
Technische Ondersteuning Colombia 21 HRG
Keuken Nuevos Horizontes Colombia 3902 KKN
     
Duitsland    
Training NTM DE 19 BHB
     
Engeland    
Training NC UK 1220 NC
     
Guinee    
Alfabetisering Guinee 30 AW 
     
PNG     
Technische Ondersteuning PNG  23  JAM 
Training PNG 29 KAV 
Bijbelvertaalwerk PNG 31 RNW 
Audiobijbels  3904  BIJB
Alfabetisering PNG 33  JAW 
Training PNG 36 SGS 
Fin. Controller PNG 40  BAB 
Bevoorrading en Onderwijs PNG 41  IHW 
Technische Ondersteuning PNG 52  NJVH 
Medisch werk PNG 55 LM
     
Senegal     
Onderwijs Senegal  32  AEK 

blog comments powered by Disqus