Media Informatie
Beknopte informatie ten behoeve van de media

New Tribes Mission is een internationale zendingsorganisatie die zich richt op het stichten van kerkelijke gemeenten. NTM-NL is hiervan de Nederlandse afdeling.

New Tribes Mission werkt onder mensen die tot nu toe weinig of geen toegang hebben gehad tot Gods Woord, de Bijbel. Dit zijn voornamelijk afgelegen gebieden in Afrika, Latijns Amerika en het gebied van Azië rondom de Stille Oceaan. NTM voorziet in praktische hulp zoals medische zorg, sociaal-economische hulp en lees- en schrijfonderwijs. Zendelingen delen Bijbellessen die de mensen in de gelegenheid stelt om zelf te kiezen of ze in Jezus Christus willen geloven om Hem daarna ook te volgen.

Zij die geloven worden onderwezen en getraind om zelf kerkleiders, onderwijzers en zendelingen te worden. Het doel van de NTM zendelingen is om de mensen zo te bekwamen dat ze hun eigen kerk kunnen leiden terwijl NTM ze ondersteunt met Bijbelvertaling, ontwikkeling van lessen en advies.

Daarbij trainen de zendelingen mensen om basale medische zorg te kunnen geven, zelf lees- en schrijf onderwijs door te geven en vele andere praktische zaken om hun eigen mensen- en economie verder te helpen.

Feiten over NTM op een rijtje

New Tribes Mission werd in 1942 in de USA gesticht. Vanaf het begin waren er twee dingen die NTM onderscheidde van de andere zendingsorganisaties:

1) New Tribes Mission werkt alleen onder de minst bereikte bevolkingsgroepen.

2) New Tribes Mission bekwaamt deze groepen om hun eigen kerken te leiden.

NTM is niet aan een bepaald kerkgenootschap gebonden. In totaal zijn er ongeveer 2.500 zendelingen van verschillende evangelische kerken die werken in Afrika, Latijns Amerika en het gebied van Azië rondom de Stille Oceaan.

NTM is een internationale stichting, met zendelingen uit bijna 30 landen. NTM-NL is een stichting zonder winstoogmerk en heeft momenteel ruim 30 mensen. Het kantoor is gevestigd te Bleskensgraaf en ze staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

NTM heeft vele zendings- en trainings faciliteiten in meerdere landen in de wereld. Voor Europa is de training, North Cotes College (NCC), gevestigd in de UK. In deze training worden de zendelingen zo goed mogelijk voorbereid om hun werk te kunnen doen.