Onderwijs in het buitenland
Wees een belangrijk deel van een groter geheel. 
Op een radicale manier verandert God levens van onbereikte bevolkingsgroepen door het werk van NTM. Jij kunt deel uitmaken van dit team. Zendelingen werken vaak in afgelegen gebieden en dit maakt het moeilijk voor hen om in goed onderwijs voor hun kinderen te voorzien. NTM probeert hieraan tegemoet te komen door ouders te ondersteunen in het zoeken naar de beste manier om hun kinderen te onderwijzen. Onderwijzend personeel maakt dit mogelijk.

Werk mee aan de toekomst. Veel zendingskinderen worden ook zelf zendelingen, voorgangers of kerkleiders. Dus wanneer je onderwijst, werk je mee aan het ontwikkelen van de leiders van morgen.

Raak betrokken bij wat God doet. Als een leraar/lerares die werkt met NTM werk je daadwerkelijk mee aan de grote opdracht zoals de Eerste Bijbelse gemeente dit ook deed: gemeentes stichten op plaatsen waar nog nooit eerder het Evangelie was gepredikt.

Bekijk voor facatures de US website of neem contact op met NTM Nederland voor je verdere vragen.