Over
We stichten gemeenten onder de minst bereikte stammen. Van de 6.500 bevolkingsgroepen in de wereld zijn er nog 2.500 onbereikt met het Evangelie. New Tribes Mission helpt om locale kerken toe te rusten voor deze taak.

We werken in de taal- en cultuur van de bevolkings groep:

De cultuur en taal van deze bevolkingsgroepen hebben hen geïsoleerd van het Evangelie. Zendelingen moeten de cultuur en taal van deze groepen leren om zodoende duidelijk en doeltreffend een gemeente te stichten.

NTM onderwijst God’s Woord op een chronologische wijze:

Onbereikte bevolkingsgroepen hebben geen idee van de God van de Bijbel. Daarom begint het Bijbelse onderwijs op de zelfde plaats als waar God zelf zijn uitverkoren volk onderwees, bij het begin.. Chronologisch onderwijs geeft de basis voor het begrijpen van Jesus dood en opstanding.

We leiden gemeenten naar volwassenheid:

Zendelingen volgen het patroon van de gelovigen in Handelingen die de Grote Opdracht uitvoerden. Hun doel is om volwassen gemeentes te stichten die vervolgens zelf dan weer het Evangelie uitdragen in hun eigen omgeving.