Vreest niet
Jij kunt het! “Vreest niet”! Dit is het meest voorkomende bevel uit de bijbel. En voordat jij je onbekwaam en een “watje” voelt denk dan eens aan enkele mannen die de wereld veranderd hebben waartegen God heeft gezegd “Vreest niet”! Mozes, Jozua, Petrus en Johannes om maar enkelen te noemen. God zegt “Vreest niet” vanwege Wie Hij zelf is. Hij belooft je te leiden en door je heen te werken wanneer jij Hem wilt volgen. Er zullen moeilijke en beangstigende momenten zijn. Maar, je vasthoudende aan Hem, kun jij alles aan.

Stel je voor dat ik niet geestelijk genoeg ben?

Zendelingen ervaren geestelijke hoogte- en dieptepunten, moeite en bergtopervaringen, zoals iedereen. Of je nu één of 40 jaar met Hem gewandeld hebt, Hij blijft je steeds in een diepere relatie met Hem trekken. Ben jij in het proces om te worden wie jij bent in Christus? Geef jij blijk van een actieve dienst in je gemeente? Als dat zo is ben je waarschijnlijk geestelijk genoeg.

En de financieën?

New Tribes Mission helpt je in de training en leert je hoe je kan groeien in een goede samenwerking met je achterban. Het blijft echter een grote uitdaging om op God te vertrouwen door Zijn mensen heen. Laat het je bemoedigen dat duizenden zendelingen Gods voorziening hebben ervaren door de jaren heen. Soms verrast God ons in onze twijfel en in ons ongeloof. Andere momenten test Hij ons geloof tot het uiterste. De beste manier om Gods trouw te ervaren is door in geloof uit te gaan. Het is een simpele stap maar moeilijk om te nemen.

Ben ik wel geroepen?

Ja! God heeft alle gelovigen geroepen om discipelen te maken onder alle volken (Mattheus 28:19). Je moet alleen uitvinden wat hij specifiek van jou vraagt om te doen. Hij wil dat niet voor je verborgen houden. Hij wil je helpen en leiden als jij tijd met Gods Woord en in gebed besteed. Zoek daarbij het advies van godvruchtige mensen. Het feit dat je deze website leest is al een stap in de richting om deel te krijgen aan gemeentestichting onder de minst bereikte stammen. Volg Hem stap voor stap.

En als ik nu geen evangelist ben of datgene wat een zendeling hoort te zijn?

Wie zegt dat jij niet bent wat een zendeling zou moeten zijn? God gebruikt een heel team van mensen met verschillende mogelijkheden, talenten en gaven zodat stammen bereikt worden. Misschien dat jou rol als zendeling wel veel lijkt op wat je momenteel doet. Het NTM team bestaat uit gemeentestichters, bouwers, boekhouders, grafisch ontwerpers etc.

En mijn kinderen?

Hoewel er uitdagingen zijn in het opgroeien in het buitenland wegen die vaak niet op tegen de voordelen en kansen. Veel zendingskinderen ontwikkelen een diepe liefde voor andere culturen, spreken vloeiend meerdere talen en ontwikkelen een volwassenheid waardoor ze God willen dienen waar Hij hen ook leidt. NTM helpt met scholing en thuisonderwijs. Als God je leidt om met NTM eropuit te gaan dan helpen we je voor elke situatie de juiste oplossing te vinden.

En mijn vrienden en familie?

De fysieke en emotionele afstand van de zendeling met zijn relaties kan zijn tol vragen. Het kan moeilijker zijn voor je familie en vrienden om je te begrijpen als je leven een andere wending neemt. Toch ontdek je vaak dat God deze omstandigheden gebruikt om je geliefden tot Zichzelf te trekken. Wat is uiteindelijk je belangrijkste relatie? Als dat je relatie met God is en Hij zegt dat dit de volgende stap is in je wandel met Hem dan is er niets wat belangrijker is. Hij kan dan ook voor al het andere zorgen. Dat is niet gemakkelijk maar wel juist.

En mijn dromen voor de toekomst?

Zou jij je dromen willen uitleven? Verlustig jezelf in de Heere (Psalm 37:4). Als jij jezelf in de Heere verlustigt, dan ga je ontdekken dat de dromen die Hij in je hart heeft gelegd – waarvoor God jou speciale talenten, geestelijke gaven en passie gegeven heeft – gaan uitkomen. Andere plannen en verwachtingen worden steeds minder belangrijk. Om die los te laten kan moeilijk zijn, maar God heeft een geweldig plan voor je leven.

Ontdek waarom New Tribes Mission een goede keus zou kunnen zijn voor jou en je gemeente.
Ontdek hoe je een bekwame kort- of langverband zendeling kan worden.
Nog steeds vragen? Neem gerust contact met ons op!