Volwassen worden in de Jungle


GEPLAATST OP 30/10/2013
  door Nanne Groot

Het eiland New Brittain is zo groot als Nederland (alleen de vorm is wat anders)

Op het westelijke deel van het eiland wonen de mensen van de Mouk stam (ongeveer 2000 mensen) nog geen 20 jaar geleden hoorden deze mensen het Evangelie voor de eerste keer duidelijk gepresenteerd in hun eigen taal. Dat was de geboorte van de Mouk kerk. Nadat het kwartje goed was gevallen en de kerk volwassen begon te worden ontstond er als van nature een verlangen om te vermengvuldigen. Er zijn nu ongeveer 1500 gelovigen verdeeld over 17 plaatselijke gemeenten in deze taalgroep.

New Brittain

De Mouk kerken hebben ook de hoofden bij elkaar gestoken en hebben een team met jonge mensen uitgestuurd naar een stam die aan hun gebied grenst. De Lusi stam. (ongeveer 2500 mensen)

Hun namen ….. Paisik, Kelin, Rik en Matei. Met hun gezinnen. Ook voor hun telt….. Verhuizen uit je eigen gebied., nieuwe taal leren. Ondersteund worden door de kerken thuis (in Mouk). Onderzoeken wat de mensen daar geloven en andere dingen die verschillend zijn van hun eigen cultuur.

Dat is echt een stuk gemakkelijker gezegd dan gedaan maar nu… vele jaren later… op een hete zonnige dag, midden in de maand Oktober, na 6 maanden van onderwijs geven. (4 a 5 dagen per week op 2 plaatsen) bereikte het onderwijs de kern van de boodschap. Dat is de presentatie van het Evangelie voor de allereerste keer in de Lusi taal. Dit keer kwam iedereen samen in 1 dorp voor de laatste lessen van dit chronologishe Bijbel onderwijs (vanaf de schepping tot Christus) Er waren ook een flinke groep uit een paar Mouk dorpen om morele ondersteuning te geven.

“”Acteurs”’ uit een Mouk dorp kwamen en speelde belangrijke gedeelten van het sterven, de begrafenis en de opstanding van Here Jezus . De Mouk Bijbel onderwijzer Paisik vertelde wat de acteurs uitspeelde en Kelin, Rik en Matei gebruikte belangrijke gedeelten uit het oude testament die al in eerdere lessen aan de orde waren geweest en lieten zo zien dat deze gedeelten naar de Here Jezus wezen als de beloofde Verlosser en Redder. Na het onderwijs gingen er mensen staan en gaven getuigenis van hun geloof in deze Jezus als hun persoonlijke Redder. Er waren 8 volwassenen en 3 kinderen die hun getuigenis gaven. Ook verschillende van de aanwezige Mouk gelovigen gaven hun getuigenis. (vertelden wat ze hadden begrepen van het Evangelie en hoe dit persoonlijk voor hun eigen leven van toepassing is)

God is aan het werk en wij mogen daar getuigen van zijn en van getuigen. Het is voor deze stammen mensen een enorme onderneming om buiten hun taal/cultuur het Evangelie te gaan brengen maar ze hebben zich niet tegen laten houden en hebben gehoor gegeven aan God’s opdracht aan de kerk.
Op dit moment is een team van jonge mensen uit Mouk zich aan het voorbereiden om de Kove taal te gaan leren. (zie kaart) Zooo bemoedigend. Een taalgroep van slechts 2000 mensen: zonder 4 kleuren magazine of koffie tijd na de dienst, zonder kleuren tv en tandarts verzekering ………. maar met een kerk die in volwassenheid vele van onze kerken overtreft. Midden in de jungle van Papua New Guinea. Hoe geweldig is onze God.!


blog comments powered by Disqus
 

NTM-Nieuws Bled

Wij sturen u NTM-Nieuws graag toe. Als u het per post wil ontvangen wilt u dan het formulier invullen.
Subscribe Now

Email Updates

Ontvangt onze maandelijke gebedsmails direkt in je inbox.
Meld je nu hier aan.

  • TWITTER
  • FACEBOOK