#SENDME360

VELE MOGELIJKHEDEN

‘Wie in Mij blijft, en ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen’ Johannes 15:6

Kort verband

DEEL JE ERVARING IN EEN TEAM. Naar alle waarschijnlijkheid
is er een gemeentestichtend team dat jouw beroep en werkervaring
goed kan gebruiken. Zendelingen in de stammen hebben toegewijde
mensen nodig die hun werk kunnen ondersteunen. “Associates” (kort
verbanders) dienen voor een periode van 6 maanden tot een periode
van 4 jaar.

Ontdek welke beroeps- en persoonlijke kwalificaties er gezocht
worden en hoe wij je verder kunnen bekwamen als associate. Alle
posities in Ethnos360 zijn beschikbaar voor associates behalve de
rol van gemeentestichter. Je kunt op de US website zien welke vacatures er
zijn en vervolgens contact opnemen met het Nederlandse kantoor.

Zendingsreizen

Investeer enkele dagen of enkele weken van je leven om anderen de kans te geven die ze anders nooit zouden hebben zonder de hulp van mensen zoals jij. Lees meer over onze zendingsreizen.

Lang verband

Jij kunt stammenmensen helpen Jezus Christus als hun Heiland te leren kennen. Op dit moment hebben veel bevolkingsgroepen nog geen kans om duidelijk het evangelie te horen. Wil jij voor hen een verschil maken en voor langere tijd je leven hieraan toewijden? Dan zijn wij er om je hierbij te helpen.

Ethnos360 wil graag in partnership werken met jou en je Kerk. Wij hebben een gespecialiseerde training beschikbaar om je voor te bereiden om die rol te vervullen die God voor je heeft in het netwerk van zendelingen om de minst bereikten het evangelie te brengen.

Lange termijn zendelingen kunnen gemeentestichtend werk doen of deel hiervan uit maken door een ondersteunende rol te vervullen.

Opleiding

Het zendings training centrum in North Cotes, Engeland, bereidt je voor om als lange termijn zendeling uit te gaan. Want als je je indenkt dat je vandaag naar een stam zou gaan om een gemeente te stichten, zou je dan weten waar je moest beginnen?
De zendings training onderwijst je in alles wat er zo al bij komt kijken. Je leert dingen zoals het begrijpen van cultuur en hoe je een nog niet op schrift staande taal leert, zodat je op een effectieve manier in een andere cultuur kunt communiceren. Er is ook een grote focus op hoe je wandel met God is, zodat we na de training er vanuit kunnen gaan dat je kunt functioneren ook al is er isolatie en spanning vanwege het leven in zo’n ‘vreemde en uitdagende’ omgeving. Dat je relatie met God kan overleven en groeit.

Voor je toegelaten wordt voor de zendings training wordt er een Bijbelschool opleiding gevraagd of iets daar gelijk aan zoals Bijbel cursussen op Christelijke scholen/colleges of goed onderwijs in je plaatselijke Kerk en levens ervaring.
In North Cotes –Engeland vind je de Europese zendings training waar je ook een Bijbelschool kunt volgen. Het centrum is gesitueerd aan de kust van Lincolnshire.

De Bijbelschool is de eerste fase van de zendingstraining maar de cursus is ook open voor diegene die graag meer willen begrijpen van de Bijbel. De cursus is bedoeld om gelovigen te gronden in de basis waarheden van de Bijbel. Gedurende dit jaar kan er geen complete studie van de Bijbel/ Christelijk leven gegeven worden maar het doel is om iedere cursist te doen groeien in honger voor God’s Woord en naar een diepere relatie met Hem, en dit is dan de basis voor de rest van het leven en bediening.

 

Voor meer informatie kijk op: www.northcotescollege.co.uk

Jij kunt het!

Vreest niet”! Dit is het meest voorkomende bevel uit de bijbel. En voordat jij je onbekwaam en een “watje” voelt denk dan eens aan enkele mannen die de wereld veranderd hebben waartegen God heeft gezegd “Vreest niet”! Mozes, Jozua, Petrus en Johannes om maar enkelen te noemen. God zegt “Vreest niet” vanwege Wie Hij zelf is. Hij belooft je te leiden en door je heen te werken wanneer jij Hem wilt volgen. Er zullen moeilijke en beangstigende momenten zijn. Maar, je vasthoudende aan Hem, kun jij alles aan.

Stel je voor dat ik niet geestelijk genoeg ben?

Zendelingen ervaren geestelijke hoogte- en dieptepunten, moeite en bergtopervaringen, zoals iedereen. Of je nu één of 40 jaar met Hem gewandeld hebt, Hij blijft je steeds in een diepere relatie met Hem trekken. Ben jij in het proces om te worden wie jij bent in Christus? Geef jij blijk van een actieve dienst in je gemeente? Als dat zo is ben je waarschijnlijk geestelijk genoeg.

En de financieën?

Ethnos360 helpt je in de training en leert je hoe je kan groeien in een goede samenwerking met je achterban. Het blijft echter een grote uitdaging om op God te vertrouwen door Zijn mensen heen. Laat het je bemoedigen dat duizenden zendelingen Gods voorziening hebben ervaren door de jaren heen. Soms verrast God ons in onze twijfel en in ons ongeloof. Andere momenten test Hij ons geloof tot het uiterste. De beste manier om Gods trouw te ervaren is door in geloof uit te gaan. Het is een simpele stap maar moeilijk om te nemen.

Ben ik wel geroepen?

Ja! God heeft alle gelovigen geroepen om discipelen te maken onder alle volken (Mattheus 28:19). Je moet alleen uitvinden wat hij specifiek van jou vraagt om te doen. Hij wil dat niet voor je verborgen houden. Hij wil je helpen en leiden als jij tijd met Gods Woord en in gebed besteed. Zoek daarbij het advies van godvruchtige mensen. Het feit dat je deze website leest is al een stap in de richting om deel te krijgen aan gemeentestichting onder de minst bereikte stammen. Volg Hem stap voor stap.

En als ik nu geen evangelist ben of datgene wat een zendeling hoort te zijn?

Wie zegt dat jij niet bent wat een zendeling zou moeten zijn? God gebruikt een heel team van mensen met verschillende mogelijkheden, talenten en gaven zodat stammen bereikt worden. Misschien dat jou rol als zendeling wel veel lijkt op wat je momenteel doet. Het Ethnos360 team bestaat uit gemeentestichters, bouwers, boekhouders, grafisch ontwerpers etc.

En mijn kinderen?

Hoewel er uitdagingen zijn in het opgroeien in het buitenland wegen die vaak niet op tegen de voordelen en kansen. Veel zendingskinderen ontwikkelen een diepe liefde voor andere culturen, spreken vloeiend meerdere talen en ontwikkelen een volwassenheid waardoor ze God willen dienen waar Hij hen ook leidt. Ethnos360 helpt met scholing en thuisonderwijs. Als God je leidt om met Ethnos360 eropuit te gaan dan helpen we je voor elke situatie de juiste oplossing te vinden.

En mijn vrienden en familie?

De fysieke en emotionele afstand van de zendeling met zijn relaties kan zijn tol vragen. Het kan moeilijker zijn voor je familie en vrienden om je te begrijpen als je leven een andere wending neemt. Toch ontdek je vaak dat God deze omstandigheden gebruikt om je geliefden tot Zichzelf te trekken. Wat is uiteindelijk je belangrijkste relatie? Als dat je relatie met God is en Hij zegt dat dit de volgende stap is in je wandel met Hem dan is er niets wat belangrijker is. Hij kan dan ook voor al het andere zorgen. Dat is niet gemakkelijk maar wel juist.

En mijn dromen voor de toekomst?

Zou jij je dromen willen uitleven? Verlustig jezelf in de Heere (Psalm 37:4). Als jij jezelf in de Heere verlustigt, dan ga je ontdekken dat de dromen die Hij in je hart heeft gelegd – waarvoor God jou speciale talenten, geestelijke gaven en passie gegeven heeft – gaan uitkomen. Andere plannen en verwachtingen worden steeds minder belangrijk. Om die los te laten kan moeilijk zijn, maar God heeft een geweldig plan voor je leven.

Ontdek waarom Ethnos360 een goede keus zou kunnen zijn voor jou en je gemeente.
Ontdek hoe je een bekwame kort- of langverband zendeling kan worden.
Nog steeds vragen? Neem gerust contact met ons op!

Patol-tol