Over ETHNOS360

WE STICHTEN GEMEENTEN ONDER DE MINST BEREIKTE STAMMEN. Van de 6.500 bevolkingsgroepen in de wereld zijn er nog 2.500 onbereikt met het Evangelie. ETHNOS360 helpt om lokale kerken toe te rusten voor deze taak.

We werken in de taal- en cultuur van de bevolkingsgroep:

De cultuur en taal van deze bevolkingsgroepen hebben hen geïsoleerd van het Evangelie. Zendelingen moeten de cultuur en taal van deze groepen leren om zodoende duidelijk en doeltreffend een gemeente te stichten.

ETHNOS360 onderwijst God’s Woord op een chronologische wijze:

Onbereikte bevolkingsgroepen hebben geen idee van de God van de Bijbel. Daarom begint het Bijbelse onderwijs op de zelfde plaats als waar God zelf zijn uitverkoren volk onderwees, bij het begin.. Chronologisch onderwijs geeft de basis voor het begrijpen van Jezus dood en opstanding.

We leiden gemeenten naar volwassenheid:

Zendelingen volgen het patroon van de gelovigen in Handelingen die de Grote Opdracht uitvoerden. Hun doel is om volwassen gemeentes te stichten die vervolgens zelf dan weer het Evangelie uitdragen in hun eigen omgeving.

Geschiedenis

Ethnos360 is begonnen onder de naam New Tribes Mission (NTM) en is trouw aan haar beginselen om die mensen, die nog zonder de kennis van het Evangelie leven, hiermee te bereiken. Dat was de visie in 1942 toen de organisatie werd opgericht en dit is ook nog de visie vandaag.  

Paul Fleming en vijf anderen hadden geen financiën of een organisatie achter zich staan toen ze in geloof God vertrouwden om de zendingsorganisatie NTM op te richten.
“Het leek alsof God ons in een bepaalde richting duwde. We waren ons er sterk van bewust dat het niet een mens was die NTM startte. God deed het niet dankzij maar ondanks ons“  schreef Paul Fleming.

New Tribes Mission gaat nu verder onder de naam ETHNOS360 en stelt haar in vertrouwen op God, steeds tot eer en glorie van Zijn Naam. Vandaag zijn er meer dan 3000 zendelingen verspreid over de wereld en zijn er meer dan tien opleidingscentra in verschillende landen. Zij bereiden de zendelingen voor om te gaan werken onder een van de vele bevolkingsgroepen die het goede nieuws nog niet eerder hebben gehoord.

We danken God voor de rijke erfenis die aan ons is doorgegeven door een kleine groep mensen die het besluit namen, in Paul Flemings woorden; “New Tribes Mission zal alleen daar werken waar het Evangelie nooit eerder gebracht noch gehoord is”.