Over ETHNOS360

Onze methodologie:
Door samen te werken met een Global Partner-netwerk blijven we verenigd in onze doctrine, ons doel en onze methodologie.

Ethnos360 werkt onder de minst- en onbereikte volken:
In meer dan 6000 bevolkingsgroepen over de hele wereld is er geen kerk, noch is daar werk gaande om gemeenten te stichten. Dit zijn de volken waar Ethnos360 zich op richt.

Ethnos360 werkt in de cultuur en taal van de bevolkingsgroep:
De cultuur en taal van deze bevolkingsgroepen hebben hen geïsoleerd van het Evangelie. Zendelingen leren de cultuur en taal van de mensen om hen goed te begrijpen en door hen begrepen te worden binnen de context van die cultuur. Dit om het Evangelie duidelijk te kunnen verkondigen en om effectief gemeenten te stichten.

Ethnos360 vertaalt de Bijbel:
Als gelovigen willen groeien in geestelijke volwassenheid dan hebben ze Gods Woord nodig om het te kunnen lezen en het te kunnen bestuderen. Het vertalen van de Schrift in de moedertaal van de mensen is essentieel net als alfabetisering als de mensen niet kunnen lezen en schrijven.

Ethnos360 geeft fundamenteel Bijbelonderwijs:
Onbereikte bevolkingsgroepen hebben geen idee van de God van de Bijbel. Dit betekent dat Bijbelonderwijs op dezelfde plaats moet beginnen als waar God begon: Bij het begin. Chronologisch Bijbels onderwijs biedt een basis voor het begrijpen van God’s karakter en Zijn verlossingsplan.

Ethnos360 leidt gemeenten naar volwassenheid:
Evangelisatie is slechts het begin. Ethnos360 en het Global partner netwerk zetten zich in om gemeenten naar volwassenheid te leiden. In de context van een volwassen gemeente hebben we het over een gemeente waar gelovigen het discipelschap zelf voortzetten, waar inheemse oudsten zijn aangesteld en waar de gemeente zichzelf voortplant.

Geschiedenis

Ethnos360 is begonnen onder de naam New Tribes Mission (NTM) en is trouw aan haar beginselen om die mensen, die nog zonder de kennis van het Evangelie leven, hiermee te bereiken. Dat was de visie in 1942 toen de organisatie werd opgericht en dit is ook nog de visie vandaag.

Paul Fleming en vijf anderen hadden geen financiën of een organisatie achter zich staan toen ze in geloof God vertrouwden om de zendingsorganisatie NTM op te richten.
“Het leek alsof God ons in een bepaalde richting duwde. We waren ons er sterk van bewust dat het niet een mens was die NTM startte. God deed het niet dankzij maar ondanks ons“  schreef Paul Fleming.

New Tribes Mission gaat nu verder onder de naam ETHNOS360 en stelt haar in vertrouwen op God, steeds tot eer en glorie van Zijn Naam. Vandaag zijn er meer dan 3000 zendelingen verspreid over de wereld en zijn er meer dan tien opleidingscentra in verschillende landen. Zij bereiden de zendelingen voor om te gaan werken onder een van de vele bevolkingsgroepen die het goede nieuws nog niet eerder hebben gehoord.

We danken God voor de rijke erfenis die aan ons is doorgegeven door een kleine groep mensen die het besluit namen, in Paul Flemings woorden; “New Tribes Mission zal alleen daar werken waar het Evangelie nooit eerder gebracht noch gehoord is”.