Urgent: een andere locatie voor ETHNOS360

Beste zendingsvrienden, we zijn dringend op zoek naar een andere kantoorruimte, bij voorkeur in de omgeving van Veenendaal.

Op bijzondere wijze had God op 8 maart 2007 voorzien in een eigen kantoorruimte voor New Tribes Mission, inmiddels ETHNOS360 NL. We hebben jarenlang met veel dankbaarheid gebruik gemaakt van het onderkomen op de eerste verdieping aan de Melkweg in Bleskensgraaf.

Nu geloven we echter dat de Heere ons naar een andere plek wil leiden. Dit is een enorme uitdaging en geloofsstap. Die kunnen we niet zonder de Heere doen en willen we niet zonder uw betrokkenheid maken. Lees verder over onze motivatie en de stappen die we hiervoor willen nemen.

Terugblik
Wat waren we destijds blij met onze eigen plek. Onze man van de publicaties had daardoor toen een werkplek nabij zijn eigen huis voor de opmaak van ons blad. Wekelijks kwam de boekhouder daar om alles bij te werken en om even bij te praten. We gebruikten het voor vergaderingen, overleg, de maandelijkse bidstonden, ontmoetingen en oriëntaties met kandidaten en verdere kantoorwerkzaamheden. We hebben kostbare herinneringen aan de dagen met Thuisfronten, ouders van zendelingen en leidinggevenden van zendende gemeenten.

Waarom een ander kantoor?
In 2019 keken we, als bestuur, naar de toekomst en maakten een planning voor de periode van 2020 tot 2025. We zagen duidelijke redenen voor een andere kantoor. De belangrijkste zijn: minder goede bereikbaarheid van ons huidige kantoor, niet centraal in het land, een voor mindervaliden moeilijk te bereiken eerste verdieping en een kleine keuken. Ook de woonplaats van Anne en Eliza Keyser, die bezig zijn de leiding van Nanne en Wilma Groot over te nemen, zijn inmiddels een aanvullende reden.

Wat zoeken we?
Anne en Eliza wonen in Veenendaal. In deze omgeving kijken we rond naar iets wat goed bereikbaar is per snelweg en OV. Verder willen we graag iets gelijkvloers (in ieder geval voor de helft), een grotere keuken en voldoende parkeergelegenheid.

Hoe gaan we dat doen?
Als we kijken naar onze mogelijkheden, dan hebben we die naar wereldse maatstaven niet. Als we op God zien, zijn onze mogelijkheden onbeperkt. Er wordt momenteel een kantoorgebouw dichtbij de Keysers gebouwd, met 100 m2 beneden en hetzelfde boven. Dat zou zeer gunstig en geschikt zijn. Alleen de prijs voor dit kantoor is een stuk hoger dan het bedrag dat we voor het huidige kantoor denken te kunnen krijgen.

Handelen in geloof
Een banklening is geen optie. Ook hebben we geen inkomen als ETHNOS360 NL. Het enige wat we kunnen doen is ten volle naar de Heer opzien voor het voorzien van de middelen voor dit nieuwe pand.

Welke weg willen we bewandelen?
We willen ons huidige kantoor eerst verkopen voordat we de stap naar aan ander kantoor willen nemen. Na verkoop kijken we wat bij ons past en of we hiervoor de middelen hebben, als deze twee samen komen kunnen we verdere stappen ondernemen.

Hoe u ons kunt helpen
In de eerste plaats vragen we uw gebed voor de verkoop van ons huidige kantoor.
Vervolgens willen we, alleen onder Gods leiding, de verdere weg bewandelen. Wij geloven dat de Heere ons leidt in de aankoop van een bepaalde kantoorruimte, maar als Hij ons anders wil leiden, willen we graag Zijn stem horen!

U kunt helpen met uw gaven via de QR code hieronder of via onze bankrekening NL32 ABNA 0556 5428 19 o.v.v. code 3917 NWKANT

Rijke God
We beseffen dat we een rijke God dienen. Toen de Israëlieten hun goud en zilver voor de tabernakel brachten kwam er meer dan genoeg binnen. Vanaf Exodus 35:22 komt er een opsomming van alles wat er voor de bouw van de tabernakel nodig is. In Exodus 36:5 lezen we: ‘Het volk brengt veel, meer dan toereikend is ten dienste van het werk dat de HEERE geboden heeft te doen’.
Wat een mooi getuigenis van offervaardigheid. Zou God niet hetzelfde voor ons kunnen doen om Zijn gemeente in deze wereld uit te breiden? Wij willen echter alléén datgene wat tot eer en verheerlijking van Zijn naam is, ondernemen.

U kunt contact met ons opnemen voor aanvullende informatie, of ideeën voor hulp. We waarderen uw betrokkenheid en als er aanvullende vragen zijn, bel of mail gerust: info@ethnos360.nl of Anne Keyser via 06-38677694 of Nanne Groot via 06-28949885