GEVEN

Hoe kan ik geven?
Giften kunnen gegeven worden op banknummer NL 32 ABNA 05565 42819 onder vermelding van de projectomschrijving, code en kenmerk.
Klik hier voor de projecten met de daarbij behorende medewerkers.
Voor een drempelvrije schenkingsregeling kan men gebruik maken van het formulier “overeenkomst periodieke giften”. Kijk voor de voorwaarden op 
www.belastingdienst.nl/giften.
Klik hier om het door Ethnos360 gedeeltelijk ingevulde formulier te downloaden. Neem voor lijfrenteschenkingen, legaten en erfstellingen contact op met uw notaris of stuur een email naar finance@ethnos360.nl

Hoe worden de veldwerkers betaald?
Veldwerkers zijn verbonden aan projecten. De achterban, die bestaat uit één of meerder gemeentes, familie en vrienden ondersteunen met hun financiën deze projecten. De giften voor projecten kunnen via Ethnos360 lopen. Ethnos360 heeft een ANBI status. Giften via Ethnos360 zijn daarom voor de belastingdienst aftrekbaar.

Hoe worden de leiders betaald?
Leiders ontvangen geen salaris, maar zijn volledig afhankelijk van giften door de achterban. Welk deel van mijn giften gaat daadwerkelijk naar de zendingsprojecten? Ethnos360 Nederland brengt geen percentage voor ‘veldkosten’ in rekening. Giften voor en ter ondersteuning van projecten worden voor 100% overgemaakt naar deze projecten.

Hoe worden de kantoorkosten, publicaties, zendingsdagen en reizen ten behoeve van de voortgang van de zendingsprojecten dan bekostigd?
Zij worden bekostigd door hiervoor bestemde giften.

Verantwoording van de giften klik hier