Verantwoording

Onze volledige naam is Ethnos360 Nederland (NL) en we zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Rotterdam onder nummer 11046873
Wij hebben de ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status.

De bestuurssamenstelling

Momenteel (oktober 2022) bestaat het bestuur Ethnos360 Nederland uit:


Jan Groenveld          Voorzitter
Anne Keyser              2e Voorzitter
Cees Snetselaar        Penningmeester
Nanne T. Groot        2e Penningmeester
Frank Brearley         bestuurslid


 

Het bestuur vergadert 4X per jaar

Het beleidsplan
We faciliteren de nodige diensten voor de veldwerkers zowel praktisch, emotioneel als geestelijk zodat zij zo goed mogelijk hun werk kunnen blijven doen. Door middel van presentaties, publicaties, conferenties en informatiedagen recruteren we mensen om bestaande vacatures voor veld- en ondersteunend werk op te vullen.

Klik hier voor het beleidsplan voor 2020-2025 (.docx)

Het beloningsbeleid
Ethnos360 heeft geen mensen in loondienst in binnen of buitenland. Alle werkers zijn zelf verantwoordelijk voor hun ondersteuning via een vriendenkring/achterban. (Zie verder onder “geven”)

De doelstelling
Ethnos360 helpt kerkelijke gemeenten bij het uitzenden van mensen die willen werken (direct of indirect) met bevolkingsgroepen waarvan de taal nog niet op schrift is gezet. Bij deze mensen willen de uitgezondenen de taal- en cultuur leren, lees- en schrijfonderwijs geven. Bijbelvertaling en bijbelonderwijs geven en gemeentes stichten. Ook zijn we betrokken in sociaal – economisch en medisch werk waar nodig en wenselijk.

Klik hier voor de jaarrekening van 2022

Klik hier voor de verklaring jaarrekening 2022.

Klik hier voor de jaarrekening van 2021

Klik hier voor de verklaring jaarrekening van 2021

Klik hier voor de jaarrekening van 2020

Klik hier voor de verklaring jaarrekening van 2020

Klik hier voor de jaarrekening van 2019

Klik hier voor de verklaring jaarrekening van 2019

Klik hier voor de jaarrekening van 2018

Klik hier voor de verklaring jaarrekening 2018

Klik hier voor de jaarrekening van 2017

Klik hier voor de verklaring jaarrekening 2017

Klik hier voor de jaarrekening van 2016

Klik hier voor de verklaring jaarrekening 2016

Ons fiscaal- en ANBI nummer is 8090.88.745

Klik hier voor ons privacybeleid en -verklaring

Projecten 2021

Projecten 2020

Projecten 2019

Bezoekadres
Ethnos360
Melkweg 10
2971 VK Bleskensgraaf
0184 694417

Ethnos360 is een Algemeen Nut Beogende Instelling